Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2017/2018

1. Joanna Ikier – przewodnicząca Rady Rodziców

2. Renata Sabała- z-ca przewodniczącej

3.Marzena Siwakowska- skarbnik

4. Anna Misztal- sekretarz

ROK SZKOLNY 2018/2019

1. Jolanta Kamińska – przewodnicząca Rady Rodziców

2. Marzena Siwakowska- z-ca przewodniczącej

3.Anna Misztal- skarbnik

ROK SZKOLNY 2019/2020

1. Jolanta Kamińska – przewodnicząca Rady Rodziców

2. Anna Misztal – skarbnik