Samorząd Uczniowski


Samorząd uczniowski w roku 2017/2018

Opiekun :  Urszula Chałas-Bisialska

  1. Aleksandra Duplicka – przewodnicząca samorządu
  2. Wiktoria Malanowska – z-ca przewodniczącej
  3. Zuzanna Ikier – skarbnik.


Samorząd uczniowski w roku 2018/2019

Opiekun : Lidia Kobuszewska

  1.  – przewodnicząca samorządu
  2.  – z-ca przewodniczącej
  3.  – skarbnik.


Samorząd uczniowski w roku 2019/2020

Opiekun : Anna Brzezińska

  1.   Milena Misztal – przewodnicząca samorządu
  2.  Wojciech Sałapat – z-ca przewodniczącej
  3. Aleksandra Duplicka- sekretarz
  4.  Łukasz Pilichowski – skarbnik.