10 rocznica nadania imienia szkole i pasowanie uczniów klasy I-szej-10 października 2017r.