Nasz patron

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA NASZEJ SZKOLE

16 PAŹDZIERNIKA 2007ROKU.

Uchwała Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej
w Osieku Nr. 01/03/2007 z dnia 19 marca 2007r.

w sprawie nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku  imienia –Papieża Jana Pawła II.
§ 1
Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku biorąc pod uwagę uzasadnienie wyboru Patrona Szkoły oraz wyniki referendum szkolnego w wyborach na Patrona Szkoły przeprowadzonych w dniu 14-15 luty 2007roku postanawia nadać Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku  imię-  Papieża Jana Pawła II.
§ 2
Wystąpić z wnioskiem do Rady Gminy w Zawidzu o podjecie stosownej Uchwały
§ 3
Wystąpić z wnioskiem  Ks.Biskupa Pomocniczeg Bp Romana Marcinkowskiego –        administratora Diecezji Płockiej o wyrażenie zgody na nadanie Szkole Podstawowej w Osieku imienia – Papieża  Jana Pawła II
§ 4
Wykonanie  niniejszej uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły.