Rada Pedagogiczna

Rok szkolny 2021/22

 • Mirosław Ziółkowski-dyrektor szkoły, informatyka, przyroda
 • Aldona Urbaczewska- katecheta
 • Alicja Sobocińska- oddział przedszkolny
 • Alina Czarnecka- j. polski, plastyka, biblioteka szkolna
 • Andrzej Danielewicz  -historia, wiedza o społeczeństwie
 • Anna Brzezińska-matematyka,przyroda, zajęcia rewalidacyjne
 • Anna Spłocharska– biologia
 • Ewa Śmigielska- doradztwo zawodowe
 • Joanna Bielecka – chemia
 • Katarzyna Kaczmarczyk – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, wychowanie fizyczne
 • Katarzyna Źmijewska – Podlińska- j. polski ,logopeda,
 • Kinga Skorupska– punkt przedszkolny
 • Lidia Jaworska– j. angielski
 • Lilla Ludwikowska-edukacja wczesnoszkolna
 • Łukasz Wróblewski – wychowanie fizyczne
 • Małgorzata Grosińska–  fizyka
 • Marek Pyrzanowski– muzyka , historia, edb, technika
 • Maria Niedziałkowska-edukacja wczesnoszkolna
 • Mariola Kowalska-j.angielski
 • Marta Wilamowska– geografia, zajęcia rewalidacyjne
 • Monika Sobczak – nauczyciel wspomagający, j. niemiecki
 • Nina Jułkowska -Słoma– nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne ( do 01.10.21)
 • Rafał Łyczkowski– j. angielski
 • Renata Kowalska– wdż
 • Joanna Adamska– j. angielski
 • Sylwia Kopacz– nauczyciel wspomagający

Rok szkolny 2020/2021

 • Mirosław Ziółkowski-dyrektor szkoły, informatyka, przyroda
 • Aldona Urbaczewska- katecheta
 • Alicja Sobocińska- oddział przedszkolny
 • Alina Czarnecka- j. polski, plastyka, biblioteka szkolna
 • Andrzej Danielewicz  -historia, wiedza o społeczeństwie
 • Anna Brzezińska-matematyka, nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne
 • Anna Spłocharska– biologia
 • Ewa Śmigielska- doradztwo zawodowe
 • Joanna Bielecka – chemia
 • Katarzyna Kaczmarczyk – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna,
 • Katarzyna Walczak- fizyka
 • Katarzyna Źmijewska – Podlińska- j. polski ,logopeda, geografia
 • Kinga Skorupska– punkt przedszkolny
 • Lidia Jaworska– j. angielski
 • Lilla Ludwikowska-edukacja wczesnoszkolna
 • Łukasz Wróblewski – wychowanie fizyczne
 • Małgorzata Grosińska–  matematyka
 • Marek Pyrzanowski– muzyka , historia, edb, technika
 • Maria Niedziałkowska-edukacja wczesnoszkolna
 • Mariola Kowalska-j.angielski
 • Marta Wilamowska– geografia, zajęcia rewalidacyjne
 • Monika Sobczak – nauczyciel wspomagający, j. niemiecki
 • Nina Jułkowska -Słoma– nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
 • Rafał Łyczkowski– j. angielski
 • Renata Kowalska– wdż

Rok szkolny 2018/2019

 • Mirosław Ziółkowski-dyrektor szkoły, informatyka, przyroda
 • Aldona Urbaczewska– katecheta
 • Alicja Sobocińska-oddział przedszkolny
 • Alina Czarnecka-j. polski, plastyka, muzyka, biblioteka
 • Anna Brzezińska-matematyka, przyroda
 • Anna Spłocharska– biologia
 • Artur Lewandowski– zajęcia umuzykalniające
 • Beata Krzemińska – psycholog szkolny
 • Ewa Olszewska -historia, wiedza o społeczeństwie
 • Ewa Śmigielska- doradztwo zawodowe
 • Iwona Laskowska– j. polski
 • Joanna Bielecka – chemia
 • Katarzyna Chojnacka– geografia
 • Katarzyna Ruszel – j. niemiecki
 • Katarzyna Walczak– fizyka
 • Katarzyna Źmijewska – Podlińska- logopeda
 • Lidia Jaworska– j. angielski
 • Lidia Kobuszewska-wychowanie fizyczne, świetlica
 • Lilla Ludwikowska-kształcenie zintegrowane,. historia
 • Łukasz Wróblewski– wychowanie fizyczne kl VII-VIII
 • Marek Pyrzanowski– muzyka , technika
 • Maria Komorowska-kształcenie zintegrowane
 • Maria Niedziałkowska-kształcenie zintegrowane
 • Mariola Kowalska-j.angielski
 • Nina Jułkowska -Słoma– nauczyciel wspomagający
 • Rafał Łyczkowski– j. angielski
 • Renata Kowalska– wdż
 • Sylwia Wysocka– punkt przedszkolny

Rok szkolny 2019/2020

 • Mirosław Ziółkowski-dyrektor szkoły, informatyka, przyroda
 • Aldona Urbaczewska- katecheta, biblioteka szkolna
 • Alicja Sobocińska- oddział przedszkolny
 • Alina Czarnecka- j. polski, plastyka
 • Andrzej Danielewicz  -historia, wiedza o społeczeństwie
 • Angelika Karolewska– j. angielski
 • Anna Brzezińska-matematyka, nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne
 • Anna Spłocharska– biologia
 • Beata Krzemińska – psycholog szkolny
 • Emilia Jurek– j. angielski ( od 24.11.2019r)
 • Eugeniusz Kozicki- technika
 • Ewa Śmigielska- doradztwo zawodowe
 • Iwona Laskowska– j. polski
 • Joanna Bielecka – chemia
 • Katarzyna Oszal (Ruszel) – j. niemiecki
 • Katarzyna Źmijewska – Podlińska- j. polski ,logopeda
 • Kinga Skorupska– punkt przedszkolny
 • Lidia Jaworska– j. angielski ( urlop rodzicielski)
 • Lidia Kobuszewska-wychowanie fizyczne, świetlica
 • Lilla Ludwikowska-kształcenie zintegrowane
 • Maja Jasińska– j. angielski ( do 23.11.2019r)
 • Małgorzata Grosińska– fizyka, matematyka
 • Marek Pyrzanowski– muzyka , historia, edb,
 • Maria Komorowska-kształcenie zintegrowane
 • Maria Niedziałkowska-kształcenie zintegrowane, świetlica
 • Mariola Kowalska-j.angielski
 • Marta Wilamowska– geografia
 • Monika Sobczak – nauczyciel wspomagający
 • Nina Jułkowska -Słoma– nauczyciel wspomagający ( urlop rodzicielski)
 • Rafał Łyczkowski– j. angielski
 • Renata Kowalska– wdż
 • Sylwia Wysocka– punkt przedszkolny ( urlop rodzicielski)
 • Sylwia Kopacz – nauczyciel wspomagający ( 0d 02.03.2020r)