MARATON PRZEDMIOTOWY 2022.

Pierwszego dnia wiosny w naszej szkole odbył się międzyklasowy maraton przedmiotowy. W maratonie udział wzięli uczniowie klas IV-VIII. W skład każdej drużyny wchodziła jedna osoba z poszczególnej klasy. Celem maratonu było sprawdzenie wiedzy uczniów z różnych przedmiotów. Zadania przeprowadzone były w formie gier i zabaw. Uczniowie rywalizowali ze sobą z dziedzin takich jak: język polski, matematyka, język angielski, język niemiecki, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne, geografia. Wszyscy uczniowie świetnie się spisali i otrzymali zasłużone nagrody.