W cudownym świecie z Wami- Niebieskimi Motylami.

Nasza placówka przyjęła zaproszenie do Ogólnopolskiego projektu edukacyjno- społecznego i przyłączyła się do akcji „W cudownym świecie z Wami -Niebieskimi Motylami”. Celem projektu jest: – poszerzenie świadomości społecznej wśród dzieci na temat autyzmu- kształtowanie właściwej postawy prospołecznej- wychowanie do wartości takich jak; empatia, wyrozumiałość, szacunek, wrażliwość- kształtowanie właściwych postaw u dzieci wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym- integracja grup-aktywizacja mająca na celu zrozumienie emocji i uczuć innych- integracja zespołu klasowego oraz współpraca z innymi placówkami. Koordynatorami projektu na terenie naszej szkoły są; przedszkole i klasa 0 – Pani Sylwia Kopacz Klasy I-III Pani Monika Sobczak. Na bieżąco na stronie www szkoły i fb szkoły będziemy informować o naszych działaniach.