Pierwsza pomoc przedmedyczna.

W dniu dzisiejszym uczniowie klasy VII i VIII naszej szkoły przystąpili do realizacji zajęć teoretyczno-praktycznych objętych programem „ Profilaktyki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII – VIII z województwa mazowieckiego na lata 2021- 2022”. Celem głównym programu jest podniesienie poziomu wiedzy i poprawa umiejętności udzielania pierwszej pomocy  u co najmniej 80 procent uczniów uczestniczących w programie. Nieustannie upowszechniana wiedza na temat czynników powodujących bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego oraz konsekwencji ich działania, a także możliwości zapobiegania lub minimalizacji ich skutków, wpływa na ukształtowanie społecznego poglądu, stawiającego bezpieczeństwo na coraz wyższym poziomie w hierarchii wartości. Ogromną rolę w tym zakresie odgrywa szkoła, która wpływając na rozwój przygotowuje uczniów do sprostania różnym wyzwaniom współczesnego świata, w tym również reagowania w sytuacjach kryzysowych, udzielania pierwszej pomocy, dbania o bezpieczeństwo własne, poszkodowanych i świadków zdarzenia. Niniejszy program w swojej konstrukcji jest programem edukacyjno – szkoleniowym, którego celem jest dostarczenie uczniom wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także wyposażającym w umiejętności działania w sytuacji trudnej, obniżającym poziom lęku przed wykonywaniem działań ratowniczych oraz dającym uczestnikom poczucie własnej skuteczności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Program polegać będzie na realizacji szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przez 2 lata w okresie od stycznia 2021 r. do grudnia 2022 r. Pierwsze szkolenia w dniach 19-20 maja 2021 roku. Instytucją realizującą w/w projekt w naszej szkole jest Publiczny Zakład Opieki  Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego  i Transportu Sanitarnego w Płocku.