Zakończenie projektu ” Misja programowanie”

Zakończyła się realizacja projektu edukacyjnego dla uczniów klas I – III pod nazwą -„Misja: programowanie”! Projekt trwał od września 2019 roku, realizowany był również w formie on-line podczas nauki zdalnej.Był to wspaniały okres, to czas projektowania i konstruowania, a także tworzenia własnych dzieł. Używając robotów, tabletów, interaktywnych gier i aplikacji( które szkoła otrzymała bezpłatnie), ale też kredek, kart i klocków uczniowie uczyli się, jak korzystać z nowych technologii, żeby robić ciekawe rzeczy i być bezpiecznym. Programowanie rozwija kreatywność dzieci, a także uczy logicznego, analitycznego myślenia. Zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, to czas świetnej zabawy oraz nauki!Koordynatorami projektu na terenie szkoły były Panie: Monika Sobczak, Alicja Sobocińska i Maria Niedziałkowska. W przyszłych latach szkolnych nauka programowania w klasach młodszych z wykorzystaniem robotów będzie również realizowana.