Pracownicy administracji i obsługi

ROK SZKOLNY 2016/2017

  • Ewa Otocka- sekretarz szkoły
  • Bugusława Adamkiewicz- kucharka – intendent
  • Ewa Pniewska- sprzątaczka
  • Katarzyna Kalinowska- sprzątaczka
  • Martyna Brzezińska- pomoc przedszkolna
  • Kinga Skorupska- pomoc przedszkolna
  • Andrzej Adamowicz- konserwator