Pracownicy administracji i obsługi

Pracownicy administracji.

  1. Ewa Otocka- sekretarz szkoły

Pracownicy obsługi.

  1. Bogusława Adamkiewicz- kucharka – intendent
  2. Ewa Pniewska- sprzątaczka
  3. Katarzyna Kalinowska- sprzątaczka
  4. Andrzej Adamowicz- konserwator