Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2017/2018

1. Joanna Ikier – przewodnicząca Rady Rodziców

2. Renata Sabała- z-ca przewodniczącej

3.Marzena Siwakowska- skarbnik

4. Anna Misztal- sekretarz