Samorząd Uczniowski


Samorząd uczniowski w roku 2017/2018

Opiekun : mgr Urszula Chałas-Bisialska

  1. Aleksandra Duplicka – przewodnicząca samorządu
  2. Wiktoria Malanowska – z-ca przewodniczącej
  3. Zuzanna Ikier – skarbnik.