Pilne.!!!

Pilne.!
Komitet Strajkowy przy Szkole Podstawowej w Osieku podjął w dniu dzisiejszym 11.04.2019r po uzgodnieniach z pracownikami decyzję o wznowieniu strajku z dniem 12 kwietnia 2019r.(piątek). Jednocześnie zostaje zapewniony prawidłowy przebieg egzaminu klasy VIII w dniach 15~17 kwietnia. Uczniowie przebywający w dniach strajku w szkole mają zapewnioną opiekę.